Tag Archives: dừng đăng ký

Thông báo về việc ngừng tổ chức thi trực tuyến kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đối với học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ trân trọng thông báo: – Ngừng tổ chức thi trực tuyến kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đối với học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.