Kết quả thi ĐGNLTA ngày thi 19/01/2019

I/ Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

Mã tra cứu là số báo danh.

II/ Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 12/02/2019 đến hết ngày 18/02/2019 trong giờ hành chính.

III/ Sửa thông tin cá nhân

Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 12/02/2019 đến hết ngày 18/02/2019 trong giờ hành chính.

IV/ Xác nhận kết quả thi

– Thí sinh thuộc đối tượng thí sinh tự do đóng lệ phí thi 1.800.000 muốn xin xác nhận kết quả thi sẽ làm đơn theo Mẫu và nộp tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 nhà A4 – ĐHNN.

– Thí sinh thuộc đối tượng sinh viên ĐHNN thi chuẩn đầu C1 và sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN muốn xin xác nhận kết quả thi, làm đơn theo Mẫu và nộp tại Phòng Đào tạo – Phòng 107 nhà A1 – ĐHNN.

* Xác nhận kết quả thi sẽ có sau 07 ngày.

V/ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận/ Chứng chỉ

* Thí sinh tự do đóng lệ phí thi từ 1.8000.0000 VNĐ KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ VẪN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ/ GIẤY CHỨNG NHẬN

1/ Đối tượng cần đăng ký cấp chứng chỉ/ giấy chứng nhận

– Sinh viên không chuyên Tiếng Anh trong ĐHQGHN.

– Sinh viên Trường ĐHNN

2/ Lệ phí: 100.000VNĐ

3/ Thời gian: Từ ngày 12/02/2019 hết ngày 14/02/2019 (trong giờ hành chính)

4/ Địa điểm: Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN – ĐHQGHN

 

Trân trọng thông báo!