ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 14 VÀ 15/05/2022

Định dạng bài thi VSTEP.3-5

Thời gian: 20h00-20h45, thứ 3, ngày 10.5.2022

Zoom ID: 842 7598 9971

Zoom Passcode: dgnl2022

 

Định dạng bài thi ĐGNL NGA-PHÁP-TRUNG-ĐỨC-NHẬT-HÀN

Thời gian: 20h00-20h45, thứ 3, ngày 10.5.2022

Zoom ID: 964 9248 6485

Zoom Passcode: dgnl2022