ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 11/06/2022

Thời gian: 20h00-20h45, thứ 3, ngày 07.6.2022

– Zoom ID: 993 1824 0534

– Zoom Passcode: vstep2022