Xác thực chứng chỉ - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

Xác thực chứng chỉ

Chú ý: Thí sinh sử dụng mã tra cứu là số chứng minh nhân dân