Mới cập nhật điểm thi ngày thi:  04/01/2020

Địa điểm:  Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Mã tra cứu là số cmtnd / hộ chiếu / thẻ căn cước