Mới cập nhật điểm thi ngày 09/03/2019 – Hội đồng thi tại Thanh Hóa

Mới cập nhật điểm thi ngày 23/03/2019 – Hội đồng thi tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Lưu ý: Đối với thí sinh hội đồng thi tại Thanh Hóa

– Sử dụng Mã tra cứu đã phát cho từng thí sinh. Thí sinh muốn sửa chữa thông tin cá nhân hoặc phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp cho Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hoá từ ngày 08/04/2019 đến hết ngày 15/04/2019 trong giờ hành chính. Mau-Phuc khao bai thi

Lưu ý: Đối với thí sinh thi tại hội đồng thi trường ĐHNN – ĐHQGHN

– Sử dụng mã tra cứu là số báo danh. Những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh liên hệ Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4