Tra cứu kết quả - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

Tra cứu kết quả

MỚI CẬP NHẬT ĐIỂM THI ĐGNL NGOẠI NGỮ

Ngày thi 13/05/2023 –  TIẾNG ANH và NGOẠI NGỮ KHÁC  (TRUNG TÂM KHẢO THÍ TỔ CHỨC)

Ngày thi 14/05/2023  – NGOẠI NGỮ KHÁC  (PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC)

(Mã tra cứu là:  Số cmtnd / thẻ căn cước / hộ chiếu)