TRA CỨU KẾT QUẢ THI VÀ CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN KỲ THI ĐGNLNN NGÀY THI 19.3.2022 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi