TRA CỨU KẾT QUẢ THI NGÀY THI 08/04/2023 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

TRA CỨU KẾT QUẢ THI NGÀY THI 08/04/2023

I/ Tra cứu kết quả

– MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU

– Thí sinh chọn ngày thi: 08/04/2023

– Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

II / Phúc khảo

  1. Thời gian đăng ký phúc khảo: từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 18/4/2023
  2. Lệ phí phúc khảo: 100.000 VNĐ/1 kỹ năng
  3. Địa đểm nộp đơn đăng ký phúc khảo: Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN
  4. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi: lấy tại link: http://vstep.vn/bieu-mau/

III/ Sửa thông tin cá nhân

  1. Thời hạn sửa thông tin cá nhân (nếu có): 14/4/2023 đến hết ngày 18/4/2023.
  2. Địa điểm: Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN

Trân trọng thông báo!