TRA CỨU KẾT QUẢ THI ĐGNLTA NGÀY THI 19/09/2020 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

TRA CỨU KẾT QUẢ THI ĐGNLTA NGÀY THI 19/09/2020

I/ Tra cứu kết quả
Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/
MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ Số CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.
II/ Phúc khảo
Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 100.000 VNĐ/01 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN.
– Thời gian: từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020 trong giờ hành chính. (trừ ngày nghỉ Lễ)
– Mẫu đơn phúc khảo lấy tại phòng 106A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vn/bieu-mau/
III/ Sửa thông tin cá nhân
Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020 trong giờ hành chính. (trừ ngày nghỉ Lễ)
IV/ Đăng ký làm chứng chỉ /giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ
– Thí sinh nộp lệ phí 1.800.000đ không phải đăng ký.
– Thí sinh dự thi miễn phí và nộp lệ phí dưới 1.800.000đ phải đăng ký làm chứng chỉ/giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ.
– Thời gian đăng ký: từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020 tại phòng 106-A4
– Lệ phí đăng ký: 100.000đ.
*Lưu ý: Chứng chỉ chỉ được cấp 1 lần. Nếu sau thời gian đăng ký trên, thí sinh (đối tượng phải đăng ký) không đến đăng ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ coi như không có nhu cầu đăng ký làm chứng chỉ.
V/ Xác nhận kết quả thi
Thí sinh có nhu cầu xác nhận kết quả thi trong thời gian chờ cấp chứng chỉ sẽ làm đơn theo mẫu, nộp tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.
Thời gian: từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020 trong giờ hành chính. (trừ ngày nghỉ Lễ)
Xác nhận kết quả thi sẽ có sau 03 ngày làm việc.
Mẫu đơn Xác nhận kết quả thi lấy tại phòng 106 nhà A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vn/bieu-mau/
Thời gian làm việc:
– Sáng: 08h00 – 12h00
– Chiều: 14h00 – 17h00
Trân trọng thông báo!