TRA CỨU KẾT QUẢ THI ĐGNLTA NGÀY THI 09/05/2020

I/ Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

 MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.

 II/ Phúc khảo

  • Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 VNĐ/01 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN
  • Thời gian: từ ngày 28/05/2020 đến hết ngày 03/06/2020 trong giờ hành chính.
  • Mẫu đơn phúc khảo lấy tại phòng 106A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vn/bieu-mau/

 III/ Sửa thông tin cá nhân

Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 28/05/2020 đến hết ngày 03/06/2020 trong giờ hành chính.

IV/ Đăng ký làm chứng chỉ / giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ:

  • Thí sinh nộp lệ phí 1.800.000đ không phải đăng ký.
  • Thí sinh dự thi miễn phí và nộp lệ phí dưới 1.800.000đ phải đăng ký làm chứng chỉ/giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ.
  • Thời gian đăng ký: từ ngày 28/05/2020 đến ngày 01/06/2020 tại phòng 106A4
  • Lệ phí đăng ký: 100.000đ.

*Lưu ý: Chứng chỉ/giấy chứng nhận chỉ được cấp 1 lần. Nếu sau thời gian đăng ký trên, thí sinh (đối tượng phải đăng ký) không đến đăng ký làm chứng chỉ/giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ thì coi như không có nhu cầu đăng ký làm chứng chỉ/giấy chứng nhận.

Trung tâm làm việc:

– Sáng:  08h00 – 12h00

– Chiều: 14h00 – 17h00

Trân trọng thông báo!