TRA CỨU KẾT QUẢ THI ĐGNLNN NGÀY THI 27.06.2020 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

TRA CỨU KẾT QUẢ THI ĐGNLNN NGÀY THI 27.06.2020

I/ Tra cứu kết quả
Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/
MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.
II/ Phúc khảo
Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 100.000 VNĐ/01 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN
Thời gian: từ ngày 14/07/2020 đến hết ngày 20/07/2020 trong giờ hành chính.
Mẫu đơn phúc khảo lấy tại phòng 106A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vn/bieu-mau/
III/ Sửa thông tin cá nhân
Thí sinh làm thủ tục sửa thông tin cá nhân (nếu sai) tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 14/07/2020 đến hết ngày 20/07/2020 trong giờ hành chính.
IV/ Xác nhận kết quả thi
Thí sinh có nhu cầu xác nhận kết quả thi trong thời gian chờ cấp chứng chỉ sẽ làm đơn theo mẫu, nộp tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN.
Thời gian: từ ngày 14/07/2020 đến hết ngày 20/07/2020 trong giờ hành chính.
Mẫu đơn Xác nhận kết quả thi lấy tại phòng 106 nhà A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vn/bieu-mau/
Thời gian làm việc:
– Sáng: 08h00 – 12h00
– Chiều: 14h00 – 17h00
Trân trọng thông báo!