TỔ CHỨC THI ĐGNLNN NGÀY THI 10/07/2021 (Dành cho thí sinh đã đăng ký thi ngày 08/05/2021) - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi