THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG PHÁT CHỨNG CHỈ/GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi