THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT CHỨNG CHỈ/GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT CHỨNG CHỈ/GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Trung tâm Khảo thí thông báo về việc phát Chứng chỉ / Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ