THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 5 NĂM 2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo:

1. Đối với các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi ĐGNLNN trong tháng 3 năm 2020:

  • Đối tượng sinh viên và học viên SĐH trong Đại học Quốc gia Hà Nội đã nộp hồ sơ dự thi kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 21.3.2020 sẽ thi vào ngày thi 09.5.2020 ;
  • Đối tượng thí sinh TỰ DO đã nộp hồ sơ dự thi kỳ thi ĐGNLNN kỳ thi ngày 14.3.2020 (điều chỉnh là 28.3.2020) sẽ thi vào ngày 16.5.2020.

Thí sinh xem địa điểm thi, danh sách phòng thi, số báo danh và lịch thi chi tiết tại trang vstep.vn trong vòng 05 ngày trước ngày thi.

2. Đối với các thí sinh có nhu cầu đăng kí hồ sơ dự thi kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 23.5.2020 và ngày thi 30.5.2020:

  • Đối tượng sinh viên và học viên SĐH trong Đại học Quốc gia Hà Nội đăng kí nộp hồ sơ dự thi kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 23.5.2020 từ ngày 29.4.2020 đến ngày 07.5.2020;
  • Đối tượng thí sinh TỰ DO đăng kí nộp hồ sơ dự thi kỳ thi ĐGNLNN kỳ thi ngày 30.5.2020 từ ngày 29.4.2020 đến ngày 07.5.2020.

Thông tin cụ thể, các thí sinh xem tại thông báo 363/TB-ĐHNN của trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN ngày 24.4.2020.

Trân trọng thông báo!