THÔNG BÁO NGHỈ LÀM VIỆC TỪ NGÀY 01.04.2020 ĐẾN NGÀY 15.04.2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.03.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và thông báo số 294/ĐHNN-HCTH ngày 31.03.2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trung tâm Khảo thí xin thông báo nghỉ làm việc tại phòng 106A4 từ ngày 01.04.2020 đến ngày 15.04.2020. Trong thời gian này, trung tâm Khảo thí sẽ làm việc dưới hình thức online thông qua các kênh làm việc như email và trang facebook chính thức của trung tâm. Vì vậy, các thí sinh có nhu cầu liên hệ công việc vui lòng liên lạc theo thông tin sau:

  • Email: vstep@vnu.edu.vn
  • Facebook: https://www.facebook.com/thivstep

Trung tâm Khảo thí trân trọng thông báo!