LỊCH TẬP HUẤN THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI NGÀY 27.5.2017

I/ Thời gianTừ 16h30 đến 18h30, ngày 10 tháng 5 năm 2017 (Thứ Tư)

II/ Địa điểm : Hội trường Vũ Đình Liên Trường ĐHNN - ĐHQGHN

III/ Đối tượng: các thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 27.5.2017 gồm:

1. Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Thí sinh tự do 

- Thi tiếng Anh theo định dạng bài thi Vstep.3-5 và Vstep.2

- Thi ngoại ngữ Nga-Trung-Pháp theo định dạng bài thi ĐGNLNN

3. Sinh viên Trường ĐHNN thi chuẩn đầu ra C1

4. Học viên sau đại học trong ĐHQGHN

- Thi tiếng Anh theo định dạng bài thi CĐR B1

- Thi tiếng Anh theo định dạng bài thi CĐR B2

 

 

Chuyên mục: