LỊCH TẬP HUẤN THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI NGÀY 23.9.2017

I/ Thời gianTừ 16h30 đến 18h30, ngày 11 tháng 9 năm 2017 (Thứ Hai)

II/ Địa điểm : Hội trường Vũ Đình Liên Trường ĐHNN - ĐHQGHN

III/ Đối tượng: các thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 23.9.2017 gồm:

1. Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Thí sinh tự do 

- Thi tiếng Anh theo định dạng bài thi Vstep.3-5

- Thi tiếng Anh theo định dạng bài thi Vstep.2

Chuyên mục: