LỊCH TẬP HUẤN THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI ĐGNLNN NGÀY 25.3.2017

 

I/ Thời gian: Từ 16h30 đến 18h30, ngày 16 tháng 3 năm 2017 (Thứ Năm)

II/ Địa điểm : Hội trường Vũ Đình Liên Trường ĐHNN - ĐHQGHN

III/ Đối tượng: các thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 25.3.2017 gồm:

- Học sinh khối 11, 12 Trường THPT chuyên ngoại ngữ

- Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

- Thí sinh tự do thi Vstep.3-5 và Vstep.2

- Sinh viên Trường ĐHNN thi chuẩn đầu ra C1

- Học viên sau đại học trong ĐHQGHN

 

 

 

Chuyên mục: