THÔNG BÁO

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 23.9.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 10/10/2017 hết ngày 16/10/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Sơ đồ và danh sách phòng thi ĐGNLNN ngày 23.9.2017

 

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 23.9.2017 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

*Sáng ngày 23.9.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2: P36 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

*Chiều ngày 23.9.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5: Từ P01 đến P35

(Thời gian và địa điểm tập trung thi Nói được thông báo trong khi thi Đọc-Viết-Nghe)

 

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 29.7.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 14/8/2017 hết ngày 18/8/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Sơ đồ và danh sách phòng thi ĐGNLNN ngày 29.7.2017

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 29.7.2017 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

*Sáng ngày 29.7.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2: P116->P118 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

*Chiều ngày 29.7.2017: Gồm các phòng thi từ P73 đến P115 và P119

*Sáng ngày 30.7.2017: Gồm các phòng thi từ P1 đến P37 (thi Nói tại Giảng đường A2)

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 27.5.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 13/6/2017 hết ngày 19/6/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Sơ đồ và danh sách phòng thi ĐGNLNN ngày 27.5.2017

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 27.5.2017 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

*Sáng ngày 27.5.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2: P1->P4 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

*Chiều ngày 27.5.2017: Gồm các phòng thi từ P35 đến P106

*Sáng ngày 28.5.2017: Gồm các phòng thi từ P5 đến P34 (thi Nói tại Giảng đường A2)

 (Thời gian và địa điểm tập trung thi Nói được thông báo trong khi thi Đọc-Viết-Nghe)

 

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 25.3.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 12/04/2017 hết ngày 18/04/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Sơ đồ và danh sách phòng thi ĐGNLNN ngày 25.3.2017

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 25.3.2017 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

*Sáng ngày 25.3.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2: P99-P100 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

*Chiều ngày 25.3.2017: Gồm các phòng thi từ P31 đến P99

*Sáng ngày 26.3.2017: Gồm các phòng thi từ P01 đến P30 (thi Nói tại Giảng đường A2)

 (Thời gian và địa điểm tập trung thi Nói được thông báo trong khi thi Đọc-Viết-Nghe)

 

Thông báo về Cổng ôn luyện và các kỳ thi thử VSTEP trực tuyến

Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng VSTEP.3-5 (đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 đến 5) và VSTEP.2 (đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2) chính thức, Trường ĐHNN - ĐHQGHN trân trọng giới thiệu và khuyến khích thí sinh sử dụng Cổng ôn luyện và các kỳ thi thử trực tuyến của Trường tại địa chỉ https://vstepibt.vn/. Qua Cổng trực tuyến này, thí sinh có 2 lựa chọn sau:

1/ Ôn luyện theo 4 kỹ năng qua ngân hàng câu hỏi thi thiết kế theo chuẩn đề thi VSTEP chính thức

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 14.01.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 06/02/2017 hết ngày 10/02/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Trang