THÔNG BÁO

Sơ đồ và Danh sách phòng thi ĐGNLNN ngày 25.11.2017

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 25.11.2017 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

*Sáng ngày 25.11.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2: P42 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

*Chiều ngày 25.11.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do, Học viên thi CĐR SĐH B1, B2 và sinh viên ĐHNN: Từ phòng 21 đến phòng 57

Ban hành mẫu Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ mới

         

          Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/09/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 23.9.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 10/10/2017 hết ngày 16/10/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Sơ đồ và danh sách phòng thi ĐGNLNN ngày 23.9.2017

 

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 23.9.2017 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

*Sáng ngày 23.9.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2: P36 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

*Chiều ngày 23.9.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5: Từ P01 đến P35

(Thời gian và địa điểm tập trung thi Nói được thông báo trong khi thi Đọc-Viết-Nghe)

 

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 29.7.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 14/8/2017 hết ngày 18/8/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Sơ đồ và danh sách phòng thi ĐGNLNN ngày 29.7.2017

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 29.7.2017 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

*Sáng ngày 29.7.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2: P116->P118 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

*Chiều ngày 29.7.2017: Gồm các phòng thi từ P73 đến P115 và P119

*Sáng ngày 30.7.2017: Gồm các phòng thi từ P1 đến P37 (thi Nói tại Giảng đường A2)

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 27.5.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 13/6/2017 hết ngày 19/6/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Trang