Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh VSTEP tham gia Hội thảo quốc tế về khảo thí ngôn ngữ LTRC Canada 2015

Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN với GS. Nguyễn Hòa là chủ nhiệm đề tài xây dựng đã được giới thiệu tới các chuyên gia khảo thí ngôn ngữ thế giới từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 3 năm 2015 tại LTRC Toronto - Canada. 

LTRC là hội thảo quốc tế quan trọng nhất của ngành khảo thí ngôn ngữ, được tổ chức hàng năm bởi Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Quốc tế ILTA (International Language Testing Association). LTRC là nơi hội tụ những học giả có tên tuổi và những nghiên cứu cập nhật nhất của ngành khảo thí ngôn ngữ thế giới.

Năm 2015, LTRC được tổ chức tại Toronto - Canada và đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có bài trình bày tại hội thảo quan trọng này trong lĩnh vực khảo thí ngôn ngữ. Bài nghiên cứu của Việt Nam - Nghiên cứu xác trị định dạng đề thi ĐGNL tiếng Anh mới của Việt Nam VSTEP - được trình bày dưới hình thức poster. Các tác giả có 90 phút để trình bày nội dung nghiên cứu tới các bạn đồng nghiệp, ngoài ra, các poster được treo ở sảnh riêng trong suốt thời gian diễn ra hội thảo. 

Hình ảnh: TS. Trần Hoài Phương đang giới thiệu poster VSTEP với TS. Rita Green

TS. Trần Hoài Phương - Trưởng khoa Sư phạm Tiếng Anh - Trường ĐHNN- ĐHQGHN đã đại diện nhóm tác giả tham dự Hội thảo LTRC Toronto 2015 để trình bày bài poster này. Hai đồng tác giả khác trong số các tác giả của nghiên cứu là GS. Fred Davidson - Trường Đại học UIUC Mỹ và ThS. Nguyễn Thị Mai Hữu - Trung tâm Khảo thí - Trường ĐHNN - ĐHQGHN cũng tham gia trình bày bài nghiên cứu tại Hội thảo. Các tác giả khác của bài nghiên cứu này là GS. Nguyễn Hòa – Hiệu trưởng Trường ĐHNN – ĐHQGHN – Chủ nhiệm đề tài xây dựng định dạng đề thi ĐGNL tiếng Anh VSTEP, TS. Đỗ Thị Thanh Hà – Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói tiếng Anh – Trường ĐHNN – ĐHQGHN – Đồng chủ nhiệm đề tài, TS. Huỳnh Anh Tuấn – Trưởng Khoa Sau Đại học – Trường ĐHNN – ĐHQGHN – Thư ký đề tài, ThS. Nguyễn Thúy Lan, ThS. Đặng Thu Trang – Khoa Sư phạm tiếng Anh – Trường ĐHNN – ĐHQGHN, ThS. Nguyễn Thị Huyền Minh – Khoa Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói tiếng Anh – Trường ĐHNN – ĐHQGHN, và các giảng viên khác của Trường ĐHNN - ĐHQGHN.   

Hình ảnh: Các chuyên gia khảo thí đang tìm hiểu về VSTEP

Bài poster của Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của các đồng nghiệp quốc tế. Qua trao đổi, thảo luận về quá trình xây dựng và xác trị định dạng VSTEP với các bạn đồng nghiệp quốc tế, nhóm nghiên cứu đã nhận được những nhận xét và góp ý tích cực cũng như những đánh giá khách quan về VSTEP. Trong số những học giả tới thăm poster của đoàn Việt Nam có các chuyên gia khảo thí ngôn ngữ thế giới như GS. Charles Alderson, TS. Gary Ockey, TS. Rita Green, TS. Carolyn E Turner, TS. Jessica Wu, TS. Rachel Wu, và các chuyên gia khảo thí của tổ chức khảo thí ETS – Mỹ.

Hình ảnh: GS. C. Alderson tới thăm poster VSTEP

Cũng tại hội thảo LTRC năm nay, các bài trình bày poster khác có hai bài nghiên cứu xác trị định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh của tổ chức khảo thí ETS – Mỹ, hai bài xây dựng tiêu chí chấm điểm bài thi Nói và Viết tiếng Anh của tổ chức WIDA – Mỹ, các bài nghiên cứu xác trị và xây dựng định dạng đề thi khác của các trường và tổ chức khảo thí ngôn ngữ có uy tín trên thế giới. 

Bài trình bày poster lần này của đoàn Việt Nam tại LTRC 2015 là điểm khởi đầu quan trọng và tốt đẹp để định dạng đề thi VSTEP được giới thiệu tới các chuyên gia khảo thí thế giới và tiến tới được các trường đại học, các tổ chức trên thế giới đánh giá và công nhận. 

 

Chuyên mục: