Các bài nghiên cứu

Thiết kế và xây dựng, đưa vào sử dụng một công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh

Xây dựng năng lực kiểm tra và đánh giá quốc gia (một mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020), thông qua việc thực hiện một công việc cụ thể sau đây: Thiết kế và xây dựng, đưa vào sử dụng một công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 – 5 cho đối tượng sau trung học phổ thông, hiện đang, hoặc sẽ theo học tại các trường trung cấp dạy nghề, cao đẳng và đại học (kể cả ở bậc cử nhân và sau đại học). Bài thi này dự kiến được sử dụng trong phạm vi toàn quốc, hướng tới được quốc tế thừa nhận. 

Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh VSTEP tham gia Hội thảo quốc tế về khảo thí ngôn ngữ LTRC Canada 2015

Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN với GS. Nguyễn Hòa là chủ nhiệm đề tài xây dựng đã được giới thiệu tới các chuyên gia khảo thí ngôn ngữ thế giới từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 3 năm 2015 tại LTRC Toronto - Canada.