THÔNG BÁO

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 20.01.2018

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 06/02/2018 hết ngày 12/02/2018 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

THAY ĐỔI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯC NGOẠI NGỮ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

(Áp dụng từ Kỳ thi ĐGNLNN đợt thi ngày 20/01/2018)

 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng thông báo, từ kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/01/2018 trở đi, Trường ĐHNN-ĐHQGHN sẽ sử dụng mẫu phiếu đăng ký mới dưới đây cho các kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 25.11.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 12/12/2017 hết ngày 18/12/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Sơ đồ và Danh sách phòng thi ĐGNLNN ngày 25.11.2017

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 25.11.2017 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

*Sáng ngày 25.11.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2: P42 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

*Chiều ngày 25.11.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do, Học viên thi CĐR SĐH B1, B2 và sinh viên ĐHNN: Từ phòng 21 đến phòng 57

Ban hành mẫu Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ mới

         

          Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/09/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Trang