ZOOM ID – PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI KỲ THI 13.03.2021 (INFORMATION SESSION (TEST DAY 13th March, 2021))

VSTEP 2 (A2) – Zoom ID: 993 8485 3381 (pass: ulis2021) – Thời gian: 19h30-20h10, Thứ hai ngày 08/03/2021   ĐGNL NGA-PHÁP-TRUNG (A2-B1-B2-C1-C2) – Zoom ID: 993 8485 3381 (pass: ulis2021) – Thời gian:20h15-21h10, Thứ hai ngày 08/03/2021   VSTEP 3-5 (B1-B2-C1) – Zoom ID: 954 0005 6613 (pass: vstep2021) – Thời gian: 19h30-20h20, Thứ…

ID ZOOM – Phổ biến Quy chế và Định dạng bài thi kỳ thi ĐGNLNN ngày 19/12/2020

Trung tâm Khảo thí – Trường ĐHNN – ĐHQGHN trân trọng gửi tới thí sinh tham gia kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 19/12/2020 thông tin buổi Phổ biến Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi VSTEP.2 và VSTEP.3-5 trên Zoom. VSTEP.2 (Bậc 2 – Trình độ A2) Zoom ID: 952 9611 0115 (pass:…

ZOOM ID-Phổ biến Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi_Kỳ thi ĐGNLNN ngày 15/08/2020

Trung tâm Khảo thí – Trường ĐHNN – ĐHQGHN trân trọng gửi tới các bạn thí sinh tham gia kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 15/08/2020 thông tin buổi Phổ biến Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi VSTEP.2 và VSTEP.3-5 trên Zoom. I. Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi VSTEP.2…