TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KỲ THI XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN NGÀY THI 13 VÀ 14/7/2021

LƯU Ý: – MÃ TRA CỨU THÔNG TIN LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN CỦA THÍ SINH. – HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN. – KỲ THI XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NÀY KHÔNG CẤP CHỨNG CHỈ / GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ.   I/Lịch thi Đối với Ngoại ngữ tiếng Anh: – Môn Đọc…

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KỲ THI XÁC NHẬN CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN NGÀY THI 10 VÀ 11/6/2021

LƯU Ý: – MÃ TRA CỨU THÔNG TIN LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU CỦA THÍ SINH (BAO GỒM CHỮ CÁI). – HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN. – KỲ THI XÁC NHẬN CHUẨN ĐẦU RA NÀY KHÔNG CẤP CHỨNG CHỈ / GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ.   I/Lịch…

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KỲ THI ĐGNLNN NGÀY 17/4/2021 (CHECKING THE CANDIDATE NUMBER AND TEST ROOM (TEST DAY 17th April, 2021))

LƯU Ý: – MÃ TRA CỨU THÔNG TIN LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU CỦA THÍ SINH (BAO GỒM CHỮ CÁI). – THÍ SINH ĐI THI CHỈ ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI GIẤY TỜ TÙY THÂN BẢN GỐC. – THÍ SINH DỰ THI SẼ SỬ DỤNG BÚT DO HỘI ĐỒNG…

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KỲ THI ĐGNLNN NGÀY 13/3/2021 (CHECKING THE CANDIDATE NUMBER AND TEST ROOM (TEST DAY 13th March, 2021))

LƯU Ý: – MÃ TRA CỨU THÔNG TIN LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU CỦA THÍ SINH (BAO GỒM CHỮ CÁI). – THÍ SINH ĐI THI CHỈ ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI GIẤY TỜ TÙY THÂN BẢN GỐC. – THÍ SINH DỰ THI SẼ SỬ DỤNG BÚT DO HỘI ĐỒNG…