TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH, THỜI GIAN VÀ PHÒNG THI KỲ THI ĐGNLNN NGÀY THI 09/05/2020

LƯU Ý: MÃ TRA CỨU THÔNG TIN LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KHÔNG KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH. THÍ SINH ĐI THI CHỈ ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI GIẤY TỜ TÙY THÂN. THÍ SINH DỰ THI ĐỊNH DẠNG VSTEP.3-5 SẼ SỬ DỤNG BÚT DO HỘI ĐỒNG THI CHUẨN BỊ.…