CANDIDATE ID AND TEST ROOM LOOKUP FOR 19TH MARCH 2022 TEST DATE

*NOTE: – The code to search for your candidate ID and test room is your Identity card/Passport number (including letters). – Candidates are only allowed to bring into the test room the original identification documents, not to bring other documents, equipment and devices into the test room, including wristwatches. – Pens will be provided. –…

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NGÀY THI 04 VÀ 05/12/2021

LƯU Ý: – MÃ TRA CỨU THÔNG TIN LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN CỦA THÍ SINH. – HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN. – THÍ SINH DÙNG HAI THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ THI. – KỲ THI XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NÀY KHÔNG CẤP CHỨNG CHỈ/GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ. – ĐIỂM…