TRA CỨU KẾT QUẢ THI – KỲ THI ĐGNLTA NGÀY THI 08 VÀ 09/01/2022

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU Thí sinh chọn ngày thi 08/01/2022 II / Phúc khảo 1.Thời gian đăng ký phúc khảo: – Từ ngày 24/01/2022 đến ngày…

TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NGÀY THI 04 VÀ 05/12/2021

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN Tra cứu kết quả bằng cách chọn ngày thi 04/12/2021   Lưu ý: Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày thi 04 và 05/12/2021 , điểm thi được…

TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NGÀY THI 21 VÀ 22/11/2021

I / Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN Tra cứu kết quả chọn ngày thi 21/11/2021   Lưu ý: Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày thi 21 và 22/11/2021 , điểm thi được chuyển…

TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NGÀY THI 06 VÀ 07/11/2021

I / Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN Tra cứu tiếng Anh chọn ngày thi 06/11/2021 Tra cứu tiếng Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật-Hàn chọn ngày thi 07/11/2021   Lưu ý: Kỳ thi Xác định chuẩn đầu ra ngày thi…

KẾT QUẢ KỲ THI XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN NGÀY THI 10 và 11/06/2021

I / Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN / CĂN CỨ / HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.   II / Phúc khảo Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo…

TRA CỨU KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY THI 17/4/2021 (THE RESULTS OF VSTEP.3-5 – TEST DAY: 17th APRIL, 2021)

ENGLISH VERSION BELOW   I / Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN / CĂN CỨ / HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.   II / Phúc khảo Thí sinh muốn phúc khảo bài…

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY THI 19/12/2020 VÀ NGÀY 20/12/2020

I / Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN / CĂN CỨ / HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH. Lưu ý:  – Thí sinh của 03 sở GD&ĐT Vĩnh phúc, Cao Bằng, Hà Nam…