TRA CỨU KẾT QUẢ THI KỲ THI ĐGNLTA NGÀY THI 11/06/2022 (ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH THPT)

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CMND/CCCD/HC Thí sinh chọn ngày thi 11/06/2022 II / Phúc khảo 1. Thời gian đăng ký phúc khảo: – Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 28/06/2022 2. Lệ phí phúc khảo: 100.000 VNĐ/1…

TRA CỨU KẾT QUẢ THI – KỲ THI ĐGNLTA NGÀY THI 08 VÀ 09/01/2022

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU Thí sinh chọn ngày thi 08/01/2022 II / Phúc khảo 1.Thời gian đăng ký phúc khảo: – Từ ngày 24/01/2022 đến ngày…

TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NGÀY THI 04 VÀ 05/12/2021

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN Tra cứu kết quả bằng cách chọn ngày thi 04/12/2021   Lưu ý: Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày thi 04 và 05/12/2021 , điểm thi được…

TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NGÀY THI 21 VÀ 22/11/2021

I / Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN Tra cứu kết quả chọn ngày thi 21/11/2021   Lưu ý: Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày thi 21 và 22/11/2021 , điểm thi được chuyển…