THÔNG BÁO KHAI BÁO Y TẾ ĐỢT KỲ THI ĐGNLNN NGÀY THI 08/05/2021

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp, Hội đồng thi ĐGNLNN yêu cầu tất cả các thí sinh dự thi đợt ngày thi 08.05.2021 phải khai báo y tế trước khi vào khu vực thi. Tải mẫu khai báo y tế tại đây. Lưu ý, nếu tình hình hiện tại của…

THÔNG BÁO KHAI BÁO Y TẾ ĐỢT THI NGÀY 17.04.2021 (NOTICE: HEALTH DECLARATION FOR VSTEP TEST ON 17th APRIL 2021)

ENGLISH VERSION BELOW   Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp, Hội đồng thi ĐGNLNN yêu cầu tất cả các thí sinh dự thi đợt ngày thi 17.04.2021 phải khai báo y tế trước khi vào khu vực thi. Tải mẫu khai báo y tế tại đây. Lưu ý, nếu tình…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ ĐỢT THI ĐGNLNN NGÀY THI 13.03.2021 (NOTICE: HEALTH DECLARATION FOR VSTEP TEST ON 13th March, 2021)

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp, Hội đồng thi ĐGNLNN yêu cầu tất cả các thí sinh dự thi đợt ngày thi 13.03.2021 phải khai báo y tế trước khi vào khu vực thi. Thí sinh nộp khai báo y tế tại sảnh nhà A2 khi vào khu kiểm tra…