Lịch trả Chứng chỉ/Giấy chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 14 và 15/05/2022

1. Lịch trả Chứng chỉ/giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ   – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 23/06/2022 đến ngày 22/09/2022 Buổi sáng:  08h00- 12h00 Buổi chiều: 14h00 -17h00 – Địa điểm: Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN Lưu ý: Sau thời hạn…

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ ĐGNLNN NGÀY THI 17/4/2021 (GETTING THE CERTIFICATE (TEST DAY 17th April, 2021))

1. Lịch trả Chứng chỉ  năng lực ngoại ngữ năng lực ngoại ngữ (SCHEDULE AND LOCATION) – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 27/05/2021 đến ngày 16/09/2021 (Days: Tuesdays and Thursdays from 27th May, 2021 to 16th September, 2021)   Buổi sáng (Morning): 08h00- 12h00 Buổi chiều (Afternoon): 14h00 -17h00  …

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ/GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY THI 20-21.3.2021

1. Lịch trả Chứng chỉ  năng lực ngoại ngữ/Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 04/05/2021 đến ngày 05/08/2021   Buổi sáng: 08h00- 12h00 Buổi chiều: 14h00 -17h00   – Địa điểm: Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường…

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ ĐGNLNN NGÀY THI 13/3/2021 (GETTING THE CERTIFICATE (TEST DAY 13th March, 2021))

Lịch trả Chứng chỉ  năng lực ngoại ngữ/Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ (SCHEDULE AND LOCATION) – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 15/04/2021 đến ngày 15/07/2021 (Days: Tuesdays and Thursdays from 15th April, 2021 to 15th July, 2021)   Buổi sáng (Morning): 08h00- 12h00 Buổi chiều (Afternoon): 14h00 -17h00…

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ ĐGNLNN NGÀY THI 19/12/2020 (GETTING THE CERTIFICATE (TEST DAY 19th December, 2020))

1. Lịch trả Chứng chỉ  năng lực ngoại ngữ (SCHEDULE AND LOCATION) – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/05/2021 (Days: Tuesdays and Thursdays from 21st January, 2021 to 20th May, 2021) Buổi sáng (Morning): 08h00- 12h00 Buổi chiều (Afternoon): 14h00 -17h00 – Địa điểm: Trung tâm Khảo…

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY THI 25 VÀ 26 THÁNG 07 NĂM 2020

1. Lịch trả Chứng chỉ / Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ (trừ thí sinh phúc khảo) – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 03/09/2020 đến ngày 03/12/2020 Buổi sáng: 08h00- 12h00 Buổi chiều: 14h00 -17h00 – Địa điểm: Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 –…