LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ ĐGNLNN NGÀY THI 19/12/2020 (GETTING THE CERTIFICATE (TEST DAY 19th December, 2020))

1. Lịch trả Chứng chỉ  năng lực ngoại ngữ (SCHEDULE AND LOCATION) – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/05/2021 (Days: Tuesdays and Thursdays from 21st January, 2021 to 20th May, 2021) Buổi sáng (Morning): 08h00- 12h00 Buổi chiều (Afternoon): 14h00 -17h00 – Địa điểm: Trung tâm Khảo…