KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY THI 23-24/05/2020

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/  MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.  II/ Phúc khảo Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí…