Lịch thi ĐGNLNN năm học 2022-2023 dành cho sinh viên và học viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội (Trừ sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ) - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi