Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ năm học 2018-2019 dành cho Học viên Sau Đại học của ĐHQGHN - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi