Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ năm học 2018-2019 cho Sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi