Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2018 và 2019 dành cho Thí sinh tự do - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi