Lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 2 năm học 2018-2019 dành cho sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi