LỊCH THI BỔ SUNG DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHGHN NGÀY THI 25/9/2022 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi