Lệ phí thi ĐGNLNN tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN áp dụng từ 01.05.2022 đến 30.04.2023 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

Lệ phí thi ĐGNLNN tại trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN áp dụng từ 01.05.2022 đến 30.04.2023