ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 08/04/2023 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 08/04/2023

Thời gian: 20h00-20h45, thứ 3, ngày 04.04.2023
– Zoom ID: 946 4673 3435
– Zoom Passcode: dgnl2023