ID Zoom: Phổ biến Quy chế thi và Định dạng bài thi Kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 20/03/2021 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

ID Zoom: Phổ biến Quy chế thi và Định dạng bài thi Kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 20/03/2021

 

VSTEP 3-5  

– Zoom ID: 954 0005 6613 (pass: vstep2021)

– Thời gian: 20h00, Thứ hai ngày 15/03/2021