ID MEETING – TẬP HUẤN THÍ SINH THI ĐGNLNN NGÀY THI 27.06.2020

Trung tâm Khảo thí – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trân trọng thông báo các thông tin về Buổi tập huấn thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày thi 27/06/2020 qua ứng dụng Zoom, cụ thể như sau:

I. Thí sinh thi định dạng VSTEP. 3-5 

  • Meeting ID: 962 9436 6156 (không có password)
  • Thời gian: 20h00 ngày 22/06/2020 (thí sinh vào Zoom trước 05 phút)

II. Thí sinh thi định dạng VSTEP. 2  

  • Meeting ID: 440 715 886 (không có password)
  • Thời gian: 20h00 ngày 22/06/2020 (thí sinh vào Zoom trước 05 phút)

Trân trọng!