HOÃN TỔ CHỨC THI ĐGNLNN NGÀY THI 17.07.2021 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi