HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI ĐGNLNN NGÀY THI 10/07/2021 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi