ID ZOOM-PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 08 VÀ 09/01/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION-TEST DATE 8TH, 9TH JANUARY, 2022)

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5) – Zoom ID: 982 1694 0019 (pass: vstep2022) – Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Tư ngày 05/01/2022   ENGLISH VERSION BELOW: VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH – Zoom ID: 982 1694 0019 (pass: vstep2022) – Time: 8:20 p.m. – 9:05 p.m., Wednesday, 5th January, 2022

TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NGÀY THI 04 VÀ 05/12/2021

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN Tra cứu kết quả bằng cách chọn ngày thi 04/12/2021   Lưu ý: Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày thi 04 và 05/12/2021 , điểm thi được…

TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NGÀY THI 21 VÀ 22/11/2021

I / Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN Tra cứu kết quả chọn ngày thi 21/11/2021   Lưu ý: Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày thi 21 và 22/11/2021 , điểm thi được chuyển…

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NGÀY THI 04 VÀ 05/12/2021

LƯU Ý: – MÃ TRA CỨU THÔNG TIN LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN CỦA THÍ SINH. – HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN. – THÍ SINH DÙNG HAI THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ THI. – KỲ THI XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NÀY KHÔNG CẤP CHỨNG CHỈ/GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ. – ĐIỂM…

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NGÀY THI 21 VÀ 22/11/2021

LƯU Ý: – MÃ TRA CỨU THÔNG TIN LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN CỦA THÍ SINH. – HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN. – THÍ SINH DÙNG HAI THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ THI. – KỲ THI XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NÀY KHÔNG CẤP CHỨNG CHỈ/GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ. – ĐIỂM…