Lịch trả chứng chỉ/Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ ngày thi 12 và 13/3/2022

1. Lịch trả Chứng chỉ  năng lực ngoại ngữ năng lực ngoại ngữ – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 26/04/2022 đến ngày 30/06/2022 Buổi sáng:  08h00- 12h00 Buổi chiều: 14h00 -17h00 – Địa điểm: Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN Lưu ý: Sau thời…

ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 16 VÀ 17/04/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 16TH AND 17TH APRIL, 2022)

VSTEP 2 (A2 – bậc 2) – Zoom ID: 975 2487 1316 – Zoom passcode: vstep2022 – Thời gian: 20h00-20h30, Thứ Ba ngày 12/04/2022     VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5) – Zoom ID: 867 1121 5929 – Zoom passcode: vstep2022 – Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba ngày 12/04/2022   ENGLISH VERSION BELOW: VSTEP…