Thông báo Archives - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

Category Archives: Thông báo

TEST RESULT (Test date: 1st April 2023)

I. Checking the test results Click the link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ Use the number of your ID card or passport (including letters) to check the test results Choose test day: 1st April, 2023   II. Application for test result review 1. Time to apply for test result

TRA CỨU KẾT QUẢ THI NGÀY THI 01/04/2023

I/ Tra cứu kết quả – MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU – Thí sinh chọn ngày thi: 01/04/2023 – Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ II / Phúc