LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NĂM 2022 (DÀNH CHO THÍ SINH TỰ DO)

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về lịch thi ĐGNLNN năm 2022 dành cho đối tượng tự do. Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự thi vui lòng xem chi tiết tại văn bản dưới đây. Lưu ý: Các kỳ thi có giới hạn số lượng thí sinh tham dự mỗi…

Lịch tổ chức thi trực tuyến kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đối với sinh viên và học viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Khảo thí thông báo Số: 1448/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 11 năm 2021 về Lịch tổ chức thi trực tuyến kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đối với sinh viên và học viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (Trừ sinh viên trường Đại…