ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 17/09/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 17TH SEPTEMBER, 2022)

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5) – Zoom ID: 939 9252 3514 – Zoom passcode: vstep2022 – Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba ngày 13/09/2022   ENGLISH VERSION BELOW: VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH – Zoom ID:942 0356 7151 – Zoom passcode: vstep2022 – Time: 8:30 p.m. – 9:00 p.m., Tuesday 13th September,…

ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 13/08/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 13TH AUGUST, 2022)

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5) – Zoom ID: 915 4395 5837 – Zoom passcode: vstep2022 – Thời gian: 20h00-20h45, Thứ Ba ngày 09/08/2022   ENGLISH VERSION BELOW: VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH – Zoom ID: 948 9886 3388 – Zoom passcode: vstep2022 – Time: 8:00 p.m. – 8:30 p.m., Tuesday 9th…