MEETING ID (ZOOM) – TẬP HUẤN THÍ SINH DỰ THI NGÀY 09/05 VÀ 16/05/2020

Trung tâm Khảo thí – Trường ĐHNN – ĐGQGHN trân trọng gửi tới các Thí sinh dự thi Kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 09/05/2020 và 16/05/2020 các thông tin liên quan tới buổi tập huấn thí sinh qua ứng dụng Zoom, cụ thể như sau:

I. Thí sinh thi định dạng VSTEP.3-5

  • Meeting ID: 561439447 (không có password)
  • Thời gian: 19h30 ngày 04/05/2020 (thí sinh vào Zoom trước 05 phút)

II. Thí sinh thi định dạng VSTEP.2 và ĐGNL tiếng Pháp

  • Meeting ID: 440715886 (không có password)
  • Thời gian: ngày 04/05/2020 (Thí sinh vào Zoom trước 05 phút)

+ VSTEP.2: 19h30 đến 20h15

+ ĐGNL tiếng Pháp: 20h20 đến 21h00